"Som det står skrevet: Det finnes ikke én rettferdig, ikke en eneste"   Romerne 3:10

   "Alle har syndet og står uten ære for Gud."   Romerne 3:23

   "For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."   Romerne 6:23

   "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere."   Romerne 5:8

   "For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."   Johannes 3:16

   "Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet."   Johannes’ første brev 1:9

   "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst;  for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse."   Romerne 10:9–10

   "Men alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn."   Johannes 1:12

   "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved Meg."   Johannes 14:6

   "For likesom Faderen oppvekker de døde og gjør levende, slik gjør også Sønnen levende dem Han vil."   Johannes 5:21

   "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og det ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg."   Efeserne 2:8–9

   "Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.  (...)  For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok:  At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at Han ble begravet, og at Han oppstod på den tredje dag etter Skriftene."    Paulus’ første brev til korinterne 15:1,3–4

   "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet! En rettferdig manns bønn har stor kraft og virkning."   Jakobs brev 5:16

   "Dere elskede! La oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet."   Johannes’ første brev 4:7–8

   "Så må da dere, elskede, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke blir revet med av de ugudeliges villfarelse og falle ut av deres egen faste stand.  Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nå og til evig tid!  Amen."   Peters andre brev 3:17–18